login
 
کامپیوتر :: آموزش :: ایران :: خراسان :: نیشابور

مطالب ارسال شده توسط کاربر

مؤسسه آموزش و آزمون جوان برتر

تلفن : 05142236373
موبایل : 05142236373

** آموزش و آزمون کامپیوتر / زبان انگلیسی / حسابداری کاربردی / کارآفرینی و مهارت های کسب و کار / با استانداردهای بین المللی

** تنها مرکز دارای مجوز رسمی آموزش و آزمون کارکنان دولت

** تنها نماینده رسمی آموزش نیروهای مسلح شهرستان

>>> دارای عنوان مدیریت برتر آموزشگاه های آزاد کشور

>>> سطح آموزش و آزمون درجه 1

 

سایر آگهی های این دسته

مؤسسه آموزش و آزمون جوان برتر       
تاریخ ثبت آگهی:9 تیر 1397

آموزش کامپیوتر از مقدماتی تا پیشرفته       
تاریخ ثبت آگهی:9 تیر 1397

آموزشگاه کامپیوتر میثاق سیستم       
تاریخ ثبت آگهی:9 تیر 1397

آگهی های مربوط به کاربران ویژه